Privacy verklaring

Stichting Kindante
Bron: IBP beleid Stichting Kindante

1 Privacy beleid

Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Stichting Kindante een belangrijk uitgangspunt. Stichting Kindante zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen taken te kunnen uitvoeren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

2 Gebruik van persoonsgegevens

2 Gebruik van persoonsgegevens
Indien uw kind is aangemeld als leerling bij ons kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
 • Leerling nummer;
 • Contactgegevens ouders of gezag;
 • Nationaliteit
 • Gezondheidsgegevens op eigen verzoek;
 • Godsdienstgegevens op eigen verzoek;
 • Studievoortgang;
 • Groepsindeling en organisatie van het onderwijs;
 • Financiële gegevens (bijdragen of vergoedingen);
 • Pasfoto voor identificatiedoeleinden;
 • Leerkracht, intern begeleider;
 • BSN (Burger Service Nummer) ook wel onderwijsnummer of PGN (Persoons Gebonden Nummer) genoemd;
 • Keten ID, ECK-ID (Educatieve Content Keten).

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u zich bij onze organisatie kenbaar maakt. Wij ontvangen soms persoonsgegevens van bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties of GGD indien u hen daartoe toestemming heeft gegeven.

3 Doeleinden

Stichting Kindante zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden, organiseren, uitvoeren en verbeteren van ons onderwijs aan uw kind(eren), het geven van studieadvies en pedagogisch advies, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijv. voor het verlenen van toegang tot een ouderportaal) en naleving van geldende wetgeving.

4 Solliciteren of werken bij Stichting Kindante

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Stichting Kindante deze gegevens tot een jaar bewaren. Voor werknemers geldt dat we de persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren en naleven van de akte van benoeming.

5 Op bezoek bij Stichting Kindante

Wanneer u onze gebouwen bezoekt, kan het voorkomen dat wij uw naam en de naam van de persoon die u bezoekt registreren om beveiliging te waarborgen. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week. In geval van bewakingscamera’s worden de beelden volgens wettelijke richtlijnen niet langer dan een week bewaard.

6 U bezoekt onze website

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker.

Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website. Wij nemen maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen waarmee u onze pagina’s kunt promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

7 Verstrekking aan derden

Stichting Kindante kan uw persoonsgegevens binnen haar stichting doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de invulling van het onderwijs, de akte van benoeming of bijkomende diensten. Zo maken wij gebruik van software van derden voor leerlingvolgsystemen, digitale leermiddelen en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8 Beveiliging en bewaren

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

9 Rechten

Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de hieronder genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 3 weken af te handelen. Verder zal Stichting Kindante bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde Opt-out procedure aanbieden.

10 Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11 Wijziging en inwerkingtreding

Stichting Kindante kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van 15 november 2019.

12 Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de privacy van uw gegevens bij Stichting Kindante zijn wij bereikbaar middels de contactgegevens die u kunt vinden op www.kindante.nl of per e-mail aan privacy@kindante.nl