Staking primair onderwijs 12 december

05 december 2017
Op 12 december 2017 wordt wederom gestaakt in het primair onderwijs. Alle scholen van Kindante zijn deze dag dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
Het kabinet investeert namelijk niet het gevraagde bedrag van 1,4 miljard euro in het primair onderwijs. De acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen zijn broodnodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat Kindante de stakingsactie steunt, samen met de andere Zuid-Limburgse schoolbesturen. Het gaat ons echt om de toekomst van de kinderen!
 
Te weinig geld voor het primair onderwijs
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zoín 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld waarin 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging en 900 miljoen euro voor salarisverhoging werd geŽist. Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Concreet betekent dit
Ä 6,66 per kind per jaar. Een druppel op een gloeiende plaat!
 
Salarissen
We zien dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl ze allebei een hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Op dit moment kiezen te weinig jonge mensen voor het beroep leerkracht PO. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 miljoen voor een salarisverhoging, terwijl er 900 miljoen is geŽist.
Een vergelijking: als je bij een kloof van 900 meter een brug van 270 meter bouwt, dan heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 miljoen euro is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en collegaís die het vak verlaten weten te behouden.
 
Bezuiniging
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
 
Terug
Print