Scholen Kindante staken op 5 oktober

11 september 2017
Op 5 oktober gaat het basisonderwijs in heel Nederland staken. Kindante ondersteunt deze staking! Kindante vindt ˇˇk dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs.
Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die kinderen geboden krijgen onder druk te staan.

Wat betekent de dag staking?
  • Alle scholen van Kindante zijn deze dag dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor ßlle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Kinderen kunnen dus niet naar school gebracht worden.
  • Leerkrachten komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd. Hoe ze deze tijd invullen, is aan de school zelf. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om naar Den Haag te reizen om daar de staking te ondersteunen. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.
  • De Onderwijsinspectie controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Deze dag staking zal niet tot problemen leiden.
Terug
Print