Nieuw lid College van Bestuur Kindante

01 september 2016
Met ingang van 1 oktober 2016 heeft de Raad van Toezicht van Kindante mevrouw Thecla van Hoogstraten benoemd tot lid van het College van Bestuur van Kindante.
Peter Lemmens wordt vanaf die datum voorzitter van het College van Bestuur. Hij volgt Yvon Prince op, die afscheid neemt van Kindante in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Thecla van Hoogstraten vindt het een uitdaging om te gaan werken bij Kindante:
"Het funderend onderwijs is ongelofelijk belangrijk. Voor kinderen is dit de eerste ervaring met onderwijs en daarmee bepalend voor het ontwikkelen en ontdekken van hun talenten en mogelijkheden. We werken vandaag met en voor kinderen die een kwart eeuw later hun rol zullen spelen in een samenleving die wij nog niet kennen. Dat blijft een uitdaging en vraagt van het onderwijs en de scholen om die verbinding met de maatschappij te blijven maken.
Kindante heeft een sterke onderwijsvisie waar het kind centraal staat. Ik wil graag mijn ervaring en energie inzetten om daar een bijdrage aan te leveren."
Terug
Print