Publieksjaarverslag Kindante

21 oktober 2019
Centraal in dit verslag staan onze vier strategische speerpunten: Samenwerken, Doorontwikkeling (I)KC, Anders organiseren en Professionele cultuur.

Het publieksjaarverslag van Kindante staat op onze website!

Centraal staan onze vier strategische speerpunten: Samenwerken, Doorontwikkeling (I)KC, Anders organiseren en Professionele cultuur.

In dit publieksjaarverslag lees je verschillende verhalen waarin de vier punten in praktijkverhalen worden uitgelegd of verteld door medewerkers, ouders, kinderen en collega's van onze kindpartners.

Er gebeurt natuurlijk te veel in een schooljaar om allemaal te noemen in één overzicht. Maar het overzicht geeft wel een beeld van onze organisatie en ons gezamenlijk doel: goed onderwijs voor alle kinderen van onze scholen, uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind en goed werkgeverschap voor al onze medewerkers!

Veel leesplezier!

Terug
Print