10-14-onderwijs regio Echt

23 september 2019
Na een succesvolle pilot afgelopen schooljaar, hebben scholenkoepels Wijzers in Onderwijs en Kindante samen met het Connect College Echt 10-14-onderwijs regio Echt opgericht.
Het initiatief dient de overgang van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen. Bij die overstap komen immers nogal
wat veranderingen kijken, waarmee de nieuwbakken pubers en brugklassers niet altijd goed om weten te gaan. Niet zo vreemd als men bedenkt dat het
zelfs voor basisscholen en middelbare scholen lastig is om inzicht te krijgen in elkaars aanpak.
Deelnemende docenten van het Connect College werken daarom vanaf schooljaar 2019-2020 samen met leerkrachten uit het basisonderwijs (groep 7 en 8) aan
doorlopende leerlijnen. Soms staan ze ook samen voor de klas. Leraren kunnen zo kennis en materialen delen en krijgen letterlijk en figuurlijk meer inzicht
in elkaars school en werkwijze. Leerlingen krijgen meer dan voorheen de mogelijkheid om op hun eigen niveau werken. Ellen Aerdts van basisschool de
Maasparel: "Je ziet dat ze zelfverzekerder worden en dat heeft een positieve invloed op hun taakhouding, planning en vaardigheid om samen te werken."
De focus ligt in eerste instantie op de pijlers Nederlands, Wetenschap & Technologie, Mens & Maatschappij, Leerlingvaardigheden (plannen, een taak uitvoeren
en samenwerken) en Herfstsignalering (leerlingenzorg). Door de samenwerking sluit het onderwijsaanbod van de basisschool beter aan op de brugklas.
Leerlingen zijn eerder, langer en breder in beeld op het Connect College. De lesaanpak van de middelbare school wordt zo langzaam herkenbaar, waardoor
leerlingen rustig kunnen wennen of juist extra uitdaging kunnen krijgen. Ook leerlingen met een zorgbehoefte hebben duidelijk baat bij de nauwere samenwerking.

Mike Hos, leerlingcoördinator Connect College: "We kunnen sneller ingrijpen wanneer een leerling in de brugklas plots ander gedrag vertoont dan op de basisschool. Doordat de leerkrachten van groep 8 meer betrokken zijn,
gaat de kennis van 8 jaar basisschool niet verloren maar wordt deze juist optimaal benut."
Hoewel er in heel Nederland soortgelijke initiatieven te vinden zijn, heeft elk concept duidelijk zijn eigen identiteit. 10-14 Onderwijs regio Echt is dan ook uniek
in zijn soort, iets wat scholen in de regio's Leudal en Roermond heeft geïnspireerd om ook op zoek te gaan naar een vorm van 10-14 onderwijs die bij hen
past.

Meer informatie vind je in deze informatiebrochure.


Terug
Print