Kindante zoekt een lid en een voorzitter Raad van Toezicht

02 september 2019
Kindante is op zoek naar een voorzitter en een lid Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag, doelstelling en strategie van de stichting. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht toezicht op functioneren en handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur (benoeming, schorsing, ontslag, rechtspositie en bezoldiging).

Solliciteren?

Dat kan tot 15 september 2019 via:

Voorzitter: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/voorzitter-raad-van-toezicht-stichting-kindante/
Lid: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/lid-raad-van-toezicht-stichting-kindante/

Terug
Print