Staking primair onderwijs 13 april 2018

15 maart 2018
Op vrijdag 13 april 2018 wordt in het primair onderwijs in Limburg en Brabant gestaakt. Kindante ondersteunt deze staking. Dat betekent dat Šlle scholen van Kindante deze dag dicht zijn, zowel de reguliere scholen als de (V)SO/SBO-scholen.
In 2018 gaan de stakingsacties in het basisonderwijs door. Verschil ten opzichte van de vorige stakingen is dat er in 2018 gerouleerd wordt tussen de provincies. Op 14 maart staakten de leraren in Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. Het estafettestokje werd overgedragen aan Limburg en Brabant, die op vrijdag 13 april gaan staken.
Kindante ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg.

Wat betekent de dag staking?
  • Alle scholen van Kindante gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor Šlle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
  • De wettelijke verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang door de staking op 13 april 2018.

De toekomst van de kinderen
We blijven de actie steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. De kwaliteit van onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. De acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen zijn broodnodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Het is daarom hoognodig dat het kabinet in het onderwijs investeert.

Werkdrukakkoord
Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er (naar rato) volgend jaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een school van 225 leerlingen is dat 35.000 euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dat bedrag kan worden besteed op school.
Op het gebied van het salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de gestelde eis van 900 miljoen euro. Slechts 240 miljoen euro is beschikbaar gesteld. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het PO aantrekkelijker te maken.

Tekort aan leerkrachten
Het is niet vanzelfsprekend dat dit bedrag kan worden ingezet om een extra leerkracht aan te stellen. Om een volledig beeld te geven: een leerkracht kost ca 65.000 euro per jaar.
Belangrijker echter is: die leerkrachten zijn er gewoonweg niet!
We hebben er op onze scholen dagelijks mee te maken. Het is steeds moeilijker om vervangingen in te vullen. Leerkrachten die we onlangs hebben geworven om vervangingen op te vangen, worden veelal ingezet voor langdurige vervangingen. Teams doen er alles aan om de groepen van hun zieke collega's op te vangen. Desondanks komt het helaas voor dat groepen leerlingen thuis moeten blijven.

We staan niet stil
Kindante werft structureel nieuwe leerkrachten. Maar goed gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden. Bent u zelf geÔnteresseerd of kent u mensen die interesse hebben in de openstaande vacature, maak hem of haar er dan op attent! De vacature is te vinden op de website van Kindante. Samen met de Nieuwste Pabo en de schoolbesturen in Limburg zetten we bovendien in op werving van scholieren voor de Nieuwste Pabo (levert op langere termijn nieuwe gekwalificeerde leerkrachten op), maar ook zetten we in op het aanbieden van een verkorte opleiding op de Nieuwste Pabo voor herintreders en zij-instromers (levert op korte termijn nieuwe leerkrachten op). Samen staan we sterker!
Terug
Print