Sbo Het Moza´ek

Adres:
Valkstraat 2
Postcode/Plaats:
6135 GC Sittard
Telefoonnummer:
046-4518060
brin:
01DM
Directeur:
Mw. F. Cals
SBO Het Moza´ek in Sittard is een school voor speciaal basisonderwijs. De naam ''Het Moza´ek'' is gekozen om aan te geven hoe belangrijk elk kind en elke medewerker is in onze school. De vele kleuren in een moza´ek zijn te vergelijken met de verschillen tussen de kinderen en tussen de medewerkers. Juist de verschillen zorgen voor een stimulerend klimaat waarin kinderen en teamleden kunnen groeien en waarin we gebruik maken van hun talenten. Respect voor ieders eigenheid staat centraal.
Voor onze kinderen is het volgen van onderwijs binnen de reguliere basisschool moeilijk en soms onmogelijk. En dus is er extra begeleiding/ondersteuning nodig voor een bepaalde tijd. Het Moza´ek levert een bijdrage aan het actualiseren van de eigen kracht van kinderen door tegemoet te komen aan hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief en creatief gebied, gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Wij bieden kinderen maximale kansen op maat binnen de mogelijkheden met als doel succes in vervolgopleidingen en maatschappelijke participatie.
Terug
Print