Talentenschool

Regelmatig wordt door ouders/verzorgers aangegeven dat ze zich zorgen maken over een zinvolle invulling van de vrije tijd door hun zoon/dochter. Kinderen worden wel lid van een vereniging, maar haken vaak weer vroegtijdig af. Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld: het eigen gedrag, het onbegrip dat ze ontmoeten bij begeleiders, team en groepsgenootjes, het niet kunnen voldoen aan de prestaties die gevraagd en verlangd worden. Ook kunnen financiën hierbij een rol spelen. Daarnaast zijn wij als scholen ervan overtuigd dat een zinvolle vrijetijdsbesteding bijdraagt aan de leerontwikkeling van kinderen. Want leren doe je natuurlijk niet alleen op school, maar zeker ook daarbuiten. Daar komt bij dat kinderen soms niet zo goed weten wat ze nou echt leuk vinden en waar ze nou eigenlijk goed in zijn.

De opzet

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we als de Blinker, SBO het Mozaïek en OBS de Duizendpoot (locatie Lindenheuvel) een aanbod doen voor alle leerlingen in de Westelijke Mijnstreek in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar (basisschoolleeftijd). Dit doen we in samenwerking met Stichting Kindante, Partners in Welzijn, Ecsplore, Gemeente Sittard-Geleen en andere instellingen en verenigingen in de regio in de vorm van de Talentenschool. Voor deze naam is gekozen omdat het uitgangspunt is dat iedereen over bepaalde talenten beschikt en dat het belangrijk is om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Binnen de Talentenschool worden een aantal activiteiten aangeboden op zaterdagochtend en na-schools. Hierbij moet u denken aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, wetenschap & techniek, muziek, dans, handvaardigheid, sociale vaardigheden, natuur & educatie, lifestyle, enzovoort. Deze activiteiten worden in een workshopronde van drie zaterdagen aangeboden of als naschools aanbod. De duur van de workshops staat vermeld op de flyer, die op ISY en op de website te vinden is. Ook vindt regelmatig een clinic plaats. Deze clinic vindt plaats op één zaterdag en laat kinderen kennis maken met hun talenten binnen kortere tijd.

Vragen? Neem dan gerust contact op met onderstaande contactpersonen.

De Blinker
Ilse Wiertz-Hamers
Telefoon: 046 - 410 57 36

SBO het Mozaïek
Suzan van de Bergh
Telefoon: 046 - 451 80 60

OBS de Duizendpoot
Debbie Bergevoet
Telefoon: 046 - 410 66 90


E-mail: talentenschool@kindante.nl

Terug
Print