Samenwerkingsverbanden

Kindante is aangesloten bij vier samenwerkingsverbanden:
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek (SWV WM): www.swvpowestelijkemijnstreek.nl
  Hieronder vallen alle Kindantescholen in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg (SWV ML): www.swvpo3102ml.nl
  Hieronder vallen alle Kindantescholen in de gemeenten Echt-Susteren en Maasbracht
 • Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Midden-Limburg: http://www.swvvomiddenlimburg.nl/
  Hieronder vallen (een deel van) de VSO afdelingen van de Parkschool (cluster 3) en Xaverius (cluster 4)
 • Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Westelijke Mijnstreek: http://www.swvvowestelijkemijnstreek.nl/
  Hieronder vallen (een deel van) de VSO afdelingen van de Parkschool (cluster 3) en Xaverius (cluster 4)

Missie en Visie SWV
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed, en waar mogelijk thuisnabij, onderwijs voor alle leerlingen.

Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. De ambitie is om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creŽren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Als uitgangspunt geldt: regulier onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het nodig is.
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt uitgewerkt hoe de besturen in gezamenlijkheid invulling geven aan deze opdracht.
Terug
Print