Pilot Snappet

OBS de Sjtadssjool en Bs Loedoes zijn in 2015 gestart met een pilot “Snappet”.

De directe feedback, adaptieve opgaven en een up-to-date rapport spreken de leerlingen het meest aan. Daarnaast verandert de rol van de leerkracht. Hij is vooral bezig met directe actie i.p.v. signaleren. Dit doet het programma voor jou. Ook zijn er mogelijkheden om snelkoppelingen naar websites (bv. Kahoot) op de tablet te zetten.

Ouders zijn na de startfase uitgenodigd om in de groep te komen kijken. Deze ouders waren enthousiast over de werkwijze, niet alleen omdat ze de ontwikkelingen van hun eigen kind op de voet kunnen volgen, maar ook omdat leerlingen thuis aan hun opdrachten en leerdoelen verder kunnen werken. Dit zijn adaptieve opgaven waardoor de intrinsieke motivatie en eigenaarschap van de leerling geprikkeld blijven.

Ook zijn al collega’s van Kindantescholen een kijkje komen nemen en is men enthousiast over de aanpak. Voorwaarden voor succes zijn effectief klassenmanagement, didactische kennis en ervaring en gedegen vakkennis over in dit geval leerdoelen betreffende de cursorische vakken rekenen en spelling !

Na de succesvolle pilot hebben beide scholen in schooljaar 2016-2017 gekozen voor een verdere uitrol van Snappets .
Terug
Print