PBS

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school actief samen met ouders. PBS werkt volgens het principe “goed gedrag kun je leren”. Gedrag wordt als een vak gezien. Gedragsregels zijn aan te leren, net als staartdelingen, taal of biologie. Uit onderzoek blijkt dat het effect van complimenteren en positieve feedback op gewenst gedrag vele malen groter is dan straffen van ongewenst gedrag. Goed gedrag wordt daarom beloond.

SWPBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en te belonen. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Daarnaast verzamelt de school data over gedrag van leerlingen. Deze data stelt de school in staat om gedragsvraagstukken (schoolbreed, op klassenniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te signaleren, te analyseren en aan te pakken. Schoolwide PBS integreert onderwijs en zorg. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, komen sneller op de juiste plek terecht. Wanneer leerlingen opvallen door zorgwekkend gedrag kan er snel gereageerd worden doordat de jeugdzorg in de school aanwezig is.
 
De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Een goede samenwerking tussen school en ouders vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. SWPBS richt zich op alle leerlingen. Afhankelijk van wat een leerling met zorgwekkend gedrag nodig heeft, worden op maat interventies ingezet die hen stimuleren om zich op school sociaal te gedragen en zich gunstig te ontwikkelen.
Binnen Kindante werken verschillende scholen volgens SWPBS:
  • BS St. Augustinus in Elsloo
  • BS St. Jozef in Doenrade
  • SBO de Horst in Echt
  • OBS de Driepas in Echt
  • BS de Sprong in Oirsbeek
  • BS Munstergeleen
Deze scholen worden begeleid door een coach vanuit KindanteKwadrant. Meer informatie leest u in de schoolgids van uw school.

Film PBS
Maar hoe ziet een PBS-aanpak in de praktijk eruit? Om dat in beeld te brengen, is onlangs een prachtige film gemaakt op basisschool St. Augustinus in Elsloo door Kindante en collegabestuur INNOVO. Het filmpje is te bekijken via: https://youtu.be/y5z9bbGu3Ok

 
Terug
Print