Ontwikkeling van medewerkers

Medewerkers van Kindante krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan extra trainingen, workshops of kenniskringen.
Kenniskringen

Kindante vindt kennisuitwisseling en kennisverbreding voor medewerkers belangrijk.
Een vorm om dit te bereiken is het organiseren van een kenniskring. Alle medewerkers worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan één van de tien kenniskringen van Domein Onderwijs, waaronder “Sociale Veiligheid”, “Het Jonge Kind” of “Lang Leve(n) Lezen”.
Ook worden kenniskringen ICT georganiseerd, met onderwerpen als de privacywetgeving, de nieuwste ontwikkelingen van het oudercommunicatiemiddel ISY en boeiende, interactieve presentaties uit het werkveld over de inzet van een iPad op school.
In schooljaar 2017/2018 werd het eerste Kenniskring Café georganiseerd, een bijeenkomst voor alle medewerkers van Kindante. Bekijk een impressie van deze middag op het volgende filmpje: https://youtu.be/7hTNfmcn7KA
 
Kindante organiseert vier keer per jaar een IB-netwerk voor IB’ers en andere belangstellenden binnen en buiten Kindante. Doelen van deze bijeenkomsten zijn het opdoen van kennis rondom bepaalde thema’s en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Thema’s zijn: Executieve Functies, Basisondersteuning zorgniveau 1-4, Toekomstgericht onderwijs, dyslexie en de consequenties voor het zorgsysteem op school.
 
Uniek is dat Kindante een tweejarige opleiding tot intern begeleider is gestart. Met de benaming “De intern begeleider als regisseur van de zorg”, stuurt Kindante op een veranderende rolneming van de intern begeleider: van ontzorger en ondersteuner naar kenniscoördinator. De opleiding wordt verzorgd door interne deskundigen onder externe supervisie.

‘De opleiding sluit aan bij mijn ontwikkelingsvragen. De bijeenkomsten worden verzorgd door bevlogen mensen uit of dichtbij de praktijk, waardoor praktijk en theorie aan elkaar verbonden worden. De theorie geeft de kaders, maar juist door deze te koppelen aan de praktijk kan ik met ‘het geleerde’ direct aan de slag.’
Trainingen ESIS

In oktober 2018 werden er verschillende trainingen verzorgd in Esis (leerlingenzorg en schooladministratiepakket )
Applicatiebeheerder Claudia de Rooij ging aan de slag met nieuwe zij-instromers, IB-ers en managementassistenten.
Terug
Print