Onderzoekend en ontwerpend leren

Onze sterk innovatieve samenleving vraagt om de ontwikkeling van specifieke talenten en vaardigheden die onontbeerlijk zijn voor het leven in de 21e eeuw. Daarom richten we ons op een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij kinderen van 4 t/m 12 jaar. In deze Kenniskring zetten we in op:

'het leren van en met elkaar' waarbij we uitgaan van onderstaande ankerpunten:
  • Het vasthouden en stimuleren van een nieuwsgierige leerhouding bij leerlingen en leerkrachten.
  • Leren zien hoe en waar onderzoekend en ontwerpend leren een plek kan krijgen in de dagelijkse onderwijspraktijk.
  • Het opdoen van ideeŽn welke direct toegepast kunnen worden in de praktijk.
  • Uitwisselen van ervaring, ideeŽn en materialen zodat deze ……….
  • Het inventariseren van alle materialen binnen de Kindante scholen in een database met als doel: het effectief kunnen inzetten van deze materialen door alle scholen binnen Kindante (uitwisseling)
  • Mogelijkheden laten zien van samenwerking PO-VO (Kindante- DaCapo)
  • Zelf praktisch aan de slag zijn met O&O/W&T/P&C
  • Beleid van de school

Voor wie?
Alle collega's binnen Kindante worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Kennisdeling waarbij we ook verbinding maken met andere Kenniskringen (rekenen en jonge kind).
Terug
Print