Klachtenregeling

Kindante heeft als missie ‘Leren leren en leren leven’.  Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Voor alle, bij Kindante, betrokkenen, streven we naar een goed leer- en ontwikkelklimaat om ‘leren leren en leren leven’ inhoud te geven.
Kindante is een organisatie waar alle talenten kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden. Waar iedereen welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en autonomie. We kennen ieder kind en iedere ouder. Zij zijn onze belangrijkste partners. We maken mensen sterker zodat zij een waardevolle plek in de samenleving kunnen verwerven, in het besef dat de toekomst anders is dan het heden en het verleden. We leggen intern en extern verantwoording af over de mate waarin we hierin succesvol zijn.
 
Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of communicatie falen. Dat geldt ook voor het onderwijs. Kindante is zich bewust van de kracht van de melding of klacht als instrument om kwaliteit steekproefsgewijs te meten en als instrument om verbeterprocessen op te starten. Daarom neemt het bestuur de verantwoordelijkheid op zich om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Bij het onderzoeken van een klacht staat zorgvuldigheid voorop. Hoor- en wederhoor is daarbij een belangrijk element.
 
Mocht u onverhoopt een klacht hebben waar u met de school niet uitkomt, dan vindt u hier de procedure voor de klachtenregeling.
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).  
 
Interne vertrouwenspersonen
De namen van de interne vertrouwenspersonen van elke school staan in de schoolgids van uw school.
 
Bovenschoolse interne vertrouwenspersoon
Mevr. Marianne van Kan
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel kantoor 046-4363366
Tel 0633899486
e-mail: m.vankan2@kindante.nl
 
Externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersonen voor de  scholen in de gemeente Stein, gemeente Beek, gemeente Schinnen, Obbicht/Grevenbicht de 2 WEC-scholen in Sittard en het BURO zijn:
 
dhr. Math Haenen
Burgemeester Luytenstraat 38, 6151 GG Munstergeleen
Tel 0655182856
e-mail: math.haenen@gmail.com
 
dhr. Paul Baggen
Poolsterstraat 19, 6133 VP Sittard
Telefoon: 046-4431020
Email: phmbaggen@ziggo.nl


De externe vertrouwenspersonen voor de scholen in de gemeente Sittard-Geleen (m.u.v. Grevenbicht/Obbicht),  gemeente Echt-Susteren en de drie sbo-scholen zijn:
 
mw. Marleen van Daal
Achter de Kruiskapel 29, 6127 BX Grevenbicht
tel. 046-4858763
e-mail: m.vandaal@fontys.nl
 
dhr. John Pörteners
Dieterderweg 106, 6114 JM Susteren
tel. 046-4492419
e-mail: j.porteners@fontys.nl
Terug
Print