Kenniskringen ICT

ICT Kenniskringbijeenkomsten (3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar voor alle ICT-ers van Kindante), zijn belangrijke momenten in het jaar, waar alle ICT-ers van Kindante elkaar persoonlijk ontmoeten en kennis en ervaringen delen. ( Naast alle digitale communicatie in de community ICT Kenniskringen op onze intranetomgeving Plaza Kindante).

Vaak gaan nieuwe ontwikkelingen op scholen hand in hand met de al aanwezige kennis en ervaring, soms hebben nieuwe ontwikkelingen een geheel nieuwe omgeving nodig, zoals bijvoorbeeld het gebruik van apps op Smartphones of andere mobile devices in een Wifi-omgeving.
Veranderen, vernieuwen, verbeteren zijn klassieke ICT-gerelateerde processen. Voorop staat daarbij het kind, dat vanuit de missie en visie op leren ICT kan inzetten op Kindantescholen, om het leerproces te vergemakkelijken , te versnellen of leuker te maken zowel op school als thuis ! Centraal staan de leerkrachten, die in deze processen mee veranderen. De ICT-er op school vervult hierbij een de cruciale rol ! Met zijn/haar enthousiasme, kennis en ervaring leren alle betrokkenen nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied te omarmen en in te zetten.

 

 


______________________________________________________________________________

Kenniskringen 2017 - 2018:

Kenniskring-1:
22 november 2017,
28 februari 2018,
30 mei 2018.

Kenniskring 2:
29 november 2017,
7 maart 2018,
6 juni 2018.

22 november en 29 november 2017 kwamen tijdens de Kenniskringbijeenkomsten aan de orde:

“Leerlingvolgsysteem als basis voor opbrengstgericht werken, van een extern verantwoordingsinstrument naar een instrument voor school- en onderwijsbeleid” en van WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) naar IBP (Informatiebeveiliging en privacy) volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Kenniskring iPads:
7 februari 2018: Scholing MDM: Zuludesk, app Klaslokaal, Apple School Manager
________________________________________________________________________________

Kenniskring-bijeenkomsten ICT 2016-2017 :

 

Impressies Kenniskringbijeenkomsten 2016-2017:

De agenda van februari 2017 stond in het teken van "Programmeren en Coderen". Ivizi werd uitgenodigd om praktisch te ervaren welke mogelijkeden Swift en Swift-Airplay bieden !
_________________________________________________________________________________

Op de agenda van de bijeenkomst in november 2016:
- de migratie en inrichting van onze toekomstige nieuwe intranetomgeving binnen de software van   Afas InsIte
- De in - en outs over Privacybeleid en Datalekken binnen stichting Kindante
- De (on)mogelijkheden van Office 365
- in Clusters inhoudelijk overleg met eigen agenda
- de aandacht voor VR (Virtual Reality) en als proef per school een setje cardboards
  om alvast eens te experimenteren in de klas ...

_________________________________________________________________________
5 oktober 2016:
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie (post HBO) diploma "de ICT-er in het onderwijs":
Esther Houben (St. Jozef Elsloo), Amèlie van Romondt (Aan de Meule/de Kring), Annemarie Bus en Nancy Bonnie (Loedoes)


_________________________________________________________________________________

Impressies Kenniskringbijeenkomsten 2015-2016:


Mei 2016: Gynzy iPads seminar:Februari 2016: iPad(s) in je groep: visieontwikkeling en implementatiestrategie en natuurlijk ook een demo van vele onderwijskundige toepassingen en eenvoudig Mobile Device Management.
November 2015: "Faces on the data" XKool-Tool van en door Xander Xoninkx van SBO de Horst: hoe een leerlingvolg/zorg-systeem de leraar in zijn dagelijks handelen ondersteunt
en
Bart Sluijsmans en Martin Garaj van de Sjtadssjool: delen van positieve ervaringen met "Snappet" (zie foto)
en
Jos Cöp en Albert Rouschop van Zwijsen : van "boekjesmaker" naar "ontwikkelaar van op leerdoel gerichte content" 
en
terecht trotse Ron Dirkx van IKC de Triviant waar we te gasten waren in een schitterende nieuwbouw !

in de Kenniskringen juni 2015: presentatie Speelplezier op de IPad, Myra Driessen !in de Kenniskringen november 2014: presentatie/workshop van/door Arno Coenders
Minicongres : Online scholing met de Heutinkacademie, Oefenweb met Taalzee en Rekentuin, Oudercommunicatie met Klasbord
Workshop Mediawijsheid:
 In groepen werken: de rol, taak en positionering van "de ICT-er" binnen Kindante

Google Earth workshop


                                               
Module Zorg & ICT
 

 
Terug
Print