Identiteit basisschool

Levensbeschouwelijke of religieuze identiteit van de school
Kindante kent openbare, katholieke en algemeen bijzondere scholen binnen haar bestuur. Dit zegt iets over de denominatie van een school, ofwel de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen die school (mede) is gebaseerd. Zo zijn er rooms-katholieke, protestants-christelijke en joodse scholen, maar ook openbare scholen die voor alle leerlingen toegankelijk zijn, ongeacht welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond zij hebben.

Binnen het bijzonder onderwijs worden er twee subgroepen onderscheiden:
  • confessionele bijzondere scholen, dit zijn scholen gebaseerd op een levensbeschouwelijke overtuiging, zoals Rooms-katholieke, protestantse of islamitische scholen.
  • algemeen bijzondere scholen, algemeen bijzonder onderwijs is in tegenstelling tot het confessioneel bijzonder onderwijs niet gebonden aan levensbeschouwingen of maatschappelijke stromingen.

Binnen het begrip 'denominatie' kunnen scholen daarnaast van elkaar verschillen door de visie over onderwijs en opvoeding waaraan een school zich verbindt (bijvoorbeeld montessori-en jenaplanscholen).

Meer informatie over de achtergrond en de historie van openbaar en bijzonder onderwijs is te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs

Openbare scholen bij Kindante
Beek
OBS De Kring
Echt-Susteren
OBS De Driepas
OBS De Springdonk
Sittard-Geleen
OBS Aan de Meule
OBS De Duizendpoot
IKC Loedoes
KC Sittard
OBS De Wissel
Stein
OBS De Maaskei

Rooms-katholieke scholen bij Kindante
Beek
BS De Bron
BS Catharina Labouré
BS St. Martinus
BS Spaubeek
Echt-Susteren
BS Angela
BS De Bolleberg
KC De Eik
BS In 't Park
SBO de Horst
Beekdaelen
BS Petrus Canisius
BS De Sprong
Sittard-Geleen
BS Leyenbroek
BS Overhoven
BS Lahrhof
BS Munstergeleen
(V)SO-SBO Parkschool
(V)SO-SBO Xaverius
SBO de Blinker
SBO het Mozaiek
Stein
IKC de Triviant
BS Kerensheide
KC De Avonturijn

Protestants-christelijke scholen bij Kindante
CBS de Hoefer Sittard

Rooms-katholiek/Protestants-christelijke scholen bij Kindante
BS de Kingbeek

Algemeen bijzondere scholen bij Kindante
KC Aelse

Terug
Print