Gynzy iPads

Pilot Gynzy iPads op 2 Kindantescholen
Goed voorbereid zijn OBS de Duizendpoot en Bs de Hoefer in schooljaar 2016-2017 begonnen met de implementatie van iPads met gepersonaliseerde taal - en rekensoftware van Gynzy. Best spannend: de eerste inrichting van de software met voor ieder kind een eigen Apple-ID, scholing voor leerkrachten in de bediening van de software, scholing in Classroom en Zulu-desk van Apple, waarmee iedere iPad van een kind voor de leerkracht "real time" kan worden beheerd, en ouderavonden houden waarin ouders wordt uitgelegd welk kostbaar hulpmiddel (gratis) wordt meegegeven naar huis (gebruikersovereenkomst).
En dan, gewoon beginnen, waarbij leerkrachten en de ICT-ers van beide scholen leren van elkaar.
Nu , juni 2018 werken 20 Kindantescholen met een andere kijk op methodegebruik voor spelling, taal en rekenen en is er meer aandacht voor gepersonaliseerd leren, ondersteund met Gynzy iPads. Alle ICT-ers van deze scholen nemen deel aan Kenniskringbijeenkomsten Gynzy iPads.
Daarnaast worden diverse scholingsmomenten (facultatief) georganiseerd voor leraren. Gegeven door een Apple-expert. Men kan zich inschrijven voor "Basisvaardigheden" of "Onderzoekend en Ontwerpend leren met de IPad".
Kindante organiseert met eigen mensen specifieke consultatie, waarbij scholen geholpen worden om vanuit hun visie de inzet van Gynzy verwerkingen te optimaliseren. Ook hebben wijzelf cursusinhoud voor IB-ers en AB-ers waarbij goed wordt ingezoomd op rapportages en en interpreteren daarvan.
Terug
Print