GMR Documentatie

Bekijk hier het vergaderschema schooljaar 2016-2017.

Bekijk hier het activiteitenplan 2017.

Bekijk hier het GMR-Reglement.

Bekijk hier het Medezeggenschapsstatuut.

 
Terug
Print