GMR Documentatie

Bekijk hier het vergaderschema schooljaar 2018-2019.

Bekijk hier de structuur van medezeggenschap binnen Kindante.

Bekijk hier het GMR-Reglement.

Bekijk hier het Medezeggenschapsstatuut.

Terug
Print